23اکتبر2018

12 مهر 1396 نوشته شده توسط 

نگرانی‌های استان کبک در قبال طرح مالیاتی فدرال

P8-04
به گفتهٔ کارلوس لیتائو وزیر دارایی کبک اصلاحات مطرح شده توسط دولت فدرال در حوزه مالیات؛ دغدغه‌هایی برای استان کبک ایجاد کرده که بیشتر مربوط به حوزه کشاورزی و نحوه انتقال زمین‌های زراعی از یک عضو خانواده به عضو دیگر می‌شود.
جهت گیری کلی این اصلاحات؛ عدالت و برابری بیشتری را متوجه قشر متوسط جامعه می‌کند. روندی که مقبول وزیر دارایی کبک است.
او امیدوار است اتاوا به‌زودی تغییراتی در این طرح اعمال کند. طرحی که فعلا در مرحلهٔ شور و مشورت است.
دولت ترودو در قبال تغییر طرح مالیاتی؛ موضع بازی را اتخاذ کرده است و تاکید دارد که این پروسه؛ پایانی خواهد بود بر سوءاستفاده‌های مالیاتی صاحبان ثروتمند برخی مشاغل.
این طرح در سراسر کشور نگرانی‌هایی در بین مالکان کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کرده است و با مخالفت صاحبان تعدادی از مشاغل خرد مثل پزشکان و بخش فناوری پیشرفته روبرو شده است.