23سبتامبر2018

23 شهریور 1396 نوشته شده توسط 

سینماشامگاه به استقبال روز شعر و ادب فارسی رفت

برنامهٔ سینماشامگاه در نوروززمین این‌بار و در استقبال از روز ملی شعر و ادب فارسی، با اکران دو مستند و بحث و گفت‌وگو دربارهٔ بزرگانِ معرفی‌شده در مستندها، در روز یک‌شنبه دهم سپتامبر برگزار شد.
مستند «خون است دلم برای ایران» دربارهٔ آثار و زندگی و خدمات دکتر منوچهر ستوده؛ و مستند «فرزانهٔ فروتنِ ایران‌مدارِ ما» دربارهٔ کارنامه و زیست پربرگ و بارِ استاد ایرج افشار به نمایش درآمد.