22می2019

20 شهریور 1396 نوشته شده توسط 

پیامی مهم از دولت کانادا

قربانی اطلاعات نادرست نشوید

ترجمه:‌ تلویزیون هفت‌آسمان
دولت کانادا متعهد است تا مهاجران را نظم بخشد که این شامل حمایت از آوارگان حقیقی می‌شود که در معرض ترس از آزار و اذیت‌اند. اما مایلیم تا شما بدانید افراد و نهادهای خصوصی‌ای در جامعه شما هستند که ممکن است اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده درباره درخواست پناهندگی در اختیار شما بگذارند.
دولت کانادا هیچ برنامه ویژه‌ای برای اعطای «وضعیت پناهندگی» به افرادی ندارد که در حال حاضر در امریکا تحت «وضعیت موقت محافظت‌شده» و غیر از آن هستند. درخواست پناهندگی به معنای بلیتی مجانی به مقصد کانادا نیست. «وضعیت موقت محافظت شده» در امریکا برای برخی، مشمول همان وضعیت برای آن‌ها در کانادا نیست. هر درخواستی که بنا بر «وضعیت موقت محافظت شده» در امریکا از کانادا خواسته شود مردود است.
اگر شما دارید مرز امریکا را خارج از مناطق مرزی رسمی رد می‌کنید تا به کانادا بروید، دارید قانون را زیر پا می‌گذارید و ممکن است خودتان را به خطر بیندازید. در این صورت شما توسط پلیس سلطنتی کانادا یا یک مأمور اجرایی قانونی محلی دستگیر خواهید شد و او شما را به یک مأمور مهاجرت در مرز ورودی تحویل خواهد داد. غربالگری ابتدایی دقیق، شامل بررسی‌های پزشکی و جنایی و امنیتی انجام خواهد شد.
این طور نیست که همه واجد شرایط درخواست پناهندگی باشند بنابراین تمامی درخواست‌‌های پناهندگی قبول نخواهد شد. تمام درخواست‌های واجد شرایط توسط «هیأت مستقل پناهندگان و مهاجران کانادا» ارزیابی می‌شوند. برای هر درخواست به صورت موردی تصمیم‌گیری می‌شود.
شرایط خاصی وجود دارد که یک فرد به عنوان پناهنده لحاظ شود و اگر شما واجد آن شرایط نباشید، از شما خواسته می‌شود که کانادا را ترک کنید یا از آن بیرون برده می‌شوید. در سال ۲۰۱۶ نصف درخواست‌های پناهندگی توسط هائیتیایی‌ها در کانادا مردود شدند و درخواست‌کنندگانش مجبور به ترک کانادا شدند.
از گمراه شدن بپرهیزید.

برای اطلاعات بیش‌تر از نظام پذیرش پناهندگی، به وبگاه ما مراجعه کنید.
نگذارید قربانی اطلاعات نادرست شوید.
این پیامی از دولت کاناداست.

برگرفته از صفحه‌ی یوتیوب وزارت مهاجرت کانادا
youtube.com/user/CitImmCanada

فیلم ترجمه شده این پیام را می‌توانید در وب‌سایت تلویزیون هفت‌آسمان، ملاحظه فرمایید: 
7skytv.com/2017/09/02/government-2017-8-29