26مارس2019

16 شهریور 1396 نوشته شده توسط 

گرمایش جهانی و شهری کوچک در ساحل سنت لوران

P8-09
این تصویر در سال 2012 برداشته‌شده و از آن موقع تا به امروز تخریب ساحل باعث شده تا مقامات محلی مجبور شوند بسیاری از زیرساخت‌های محلی را جابجا کنند.
اهالی یک شهر کوچک در دلتای رود سنت لوران، جایی که این رود عظیم به دل اقیانوس می‌ریزد، سال‌هاست که گرمایش جهانی را مستقیما مشاهده می‌کنند. به گزارش هفته به نقل از گلوبال‌نیوز؛ زیرساخت‌های جزیره بن‌اوانتور، شهری کوچک در استان کبک به دلیل آب شدن یخ‌های دهانه رودخانه و پیشروی آب دریا در معرض خطر جدی قرارگرفته است.
آب شدن یخ‌ها باعث شده تا ساحل این جزیره در معرض امواج اقیانوس قرار گیرد، چیزی که در طول تاریخ برای ساکنان و همچنین دیواره‌های سنگی این جزیره ناآشنا بوده و حالا ساحل در حال تخریب است. همین موضوع باعث شده در 5 سال گذشته آن‌ها مجبور شوند تأسیسات زیادی ازجمله یک برج دیدبانی قدیمی و مسیر دوچرخه‌سواری را جابجا و از ساحل دور کنند.
آب شدن یخ‌ها در اثر گرم شدن هوا در تابستان رخ‌داده که گرچه تابستان مطبوع‌تری برای اهالی به ارمغان آورده اما در حال تخریب جزیره کوچک آن‌هاست. قبلا یخ‌ها چون مانعی از برخورد موج‌های عظیم با دیواره‌های ساحلی جلوگیری می‌کردند.
گوئیوم ماری، استاد جغرافی دانشگاه ریموسکی معتقد است روند و شکل حرکت آب در سواحل اقیانوس و رودخانه سنت لوران به گونه‌ بی‌سابقه‌ای عوض‌شده و نوع جدید از تخریب ساحلی را باعث شده است. به همین دلیل سایر شهرها و جزایر در مسیر رودخانه به‌زودی با مشکل مشابه جزیره بن‌اوانتور روبرو خواهند شد.
دولت کبک چند سالی است که با تأمین مالی تحقیقات دکتر ماری تلاش دارد برنامه پیشگیرانه‌ای برای تخریب ساحلی و آمادگی برای محیط‌زیست جدید بعد از آشکار شدن اثرات گرمایش جهانی طراحی کند.