19جولای2019

08 شهریور 1396 نوشته شده توسط 

مسابقات شطرنج به تعویق افتاد

به گفته شراره شاکری، مسئول برگزاری مسابقات شطرنج بنیاد نوروززمین، این مسابقات به دلیل ناکافی بودن تعداد ثبت‌نام کنندگان و به موقع نرسیدن زمان‌سنج‌های مخصوص این مسابقات، به 29 اکتبر 2017 موکول شده است. شراره شاکری،‌ عضو فدراسیون شطرنج کبک FQE، مربی و داور درجه سه شطرنج در ایران و مسئول برگزاری این دوره از مسابقات شطرنج در نوروززمین است.