19جون2019

02 شهریور 1396 نوشته شده توسط 

در خواست از سازمان ملل برای بررسی تبعیض علیه بومیان کانادایی

P8-image
رهبران بومیان شمال کانادا خواستار تحقیق درباره طرح‌های صنعتی در حال اجرای دولت کانادا در این منطقه و پیامد‌های منفی آن بر حق بومیان در دسترسی به آب و زمین شده‌اند. این درخواست با توجه به نزدیک شدن زمان بررسی وضعیت تبعیض نژادی در کانادا در سازمان ملل تحت "کنواسیون بین‌المللی حذف تمامی انواع تبعیض نژادی" مطرح شده است.
بومیان کانادا معتقدند دولت این کشور، قوانین و مقررات محیط زیست را بیشتر با در نظر گرفتن منافع اقتصادی تنظیم می‌کند تا پیامد‌های منفی آن. اخیرا دولت کانادا تصمیم به ایجاد پالایشگاه گاز طبیعی و همچنین ایجاد یک خط انتقال لوله نفت از یکی از مناطق مسکونی و کشاورزی بومیان در منطقه "اسکینا ریور" در استان بریتیش کلمبیا که محل زندگی چند قبیله بومی است، گرفته است.
به همین دلیل، رئیس بزرگ این قبایل تصمیم گرفته تا شخصا به مقر سازمان ملل سفر کند و در جلسه رسیدگی به گزارش کانادا، نسبت به این موضوع انتقاد کند.