22می2018

18 مرداد 1396 نوشته شده توسط 

رونمایی از مجموعه شعر و طرح «مرا ببوس»

هفته برگزار می‌کند
مجله هفته روز شنبه 26 آگوست 2017 میزبان رضا کاظمی (شاعر) و توکا نیستانی (طراح) خواهد بود. این میزبانی به بهانه رونمایی از مجموعه شعر و طرح این دو هنرمند ایرانی به نام «مرا ببوس» خواهد بود.
این برنامه در بنیاد نوروززمین واقع در 1650 خیابان مزونوف غربی برگزار می‌شود.