25جون2018

18 مرداد 1396 نوشته شده توسط 

زیبایی‌شناسی مغزوی؛ نگاهکی تکاملی به خوشگلی!

کافه لیت در سیصدو هفتاد و یکمین جلسه خود به «زیبایی شناسی مغزوی، نگاهی تکاملی به خوشگلی» با سخنرانی پاشا جوادی (عصب شناس و کارمند) در پنج‌شنبه 10 آگوست از ساعت 7 تا 9 عصر در کتابخانه نوروززمین برگزار خواهد شد. ورودی این برنامه 2 دلار است.
کافه‌ لیت در معرفی برنامه‌اش آورده است:
«زیبایی چیست؟ تا چه حد اکتسابی‌ست؟ در گذار زمان چه تغییراتی کرده؟ چگونه مرز و فرهنگ نمی‌شناسد؟ درک زیبایی چگونه امکان پذیرد؟ آیا به راستی زیبایی در چشمان بیننده است نه در آنچه به آن می‌نگریم؟
در این جلسه سعی می‌کنیم تا کمی در مورد پاسخ‌های احتمالی این سوالات از نگاهی عصبی-تکاملی همفکری کنیم.»