22می2018

18 مرداد 1396 نوشته شده توسط 

«آسیب‌پذیری روانی و جنسیت» در جلسه ماهانه همدلان

هشتادو چهارمین جلسه ماهانه همدلان برای ماه آگوست در فرهنگسرای سینا برگزار شد. در این جلسه دکتر تینا فرشادگهر درباره «آسیب‌پذیری روانی و جنسیت» سخنرانی کرد. سپس جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و بعد از آن همراه با موسیقی زنده، متولدین ماه آگوست کیک تولدشان را برش زدند و برنامه پاتلاگ برگزار شد.