21مارس2019

19 مرداد 1396 نوشته شده توسط 

امتحان شهروندی تغییر خواهد کرد

معصومه علیمحمدی
P20-Photo--ICP Hafteh 450
تهیه و آماده‌سازی پیش‌نویس راهنمای جدید برای امتحان شهروندی کانادا توسط دولت لیبرال نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد دانش و آگاهی شهروندان جدید را در رابطه با جغرافیا و تاریخ و اطلاعات عمومی کشور به روش جدیدی مورد ارزیابی قرار دهد.
خبر انتشار راهنمای جدید که ازطریق رسانه‌های خبری کانادا منتشر شد، آن‌هایی که در آینده‌ای نزدیک امتحان شهروندی خواهند داشت را سرگرم کرده است. بر اساس گزارشات منتشره، راهنمای جدید شهروندی علاوه‌بر اطلاعات تاریخی و زندگی روزمره مردم بومی، دارای دو بخش اصلی تعهدات داوطلبانه و وظایف اجباری شهروندان کانادا نیز است.
از بخش مربوط به مسئولیت‌های اجباری می‌توان مواردی از قبیل پرداخت مالیات، تکمیل سرشماری، اطاعت از قانون و حضور در دادگاه در صورت لزوم نام برد. در زمینه مسئولیت‌های داوطلبانه می‌توان به مواردی از قبیل یادگیری و درک یکی از دو زبان رسمی کانادا یا شرکت در فعالیت‌های حزبی اشاره کرد.
راهنمای فعلی که به نام Discover Canada در سال 2011 توسط دولت محافظه کار قبلی تدوین شده بود، بیشتر بر پایه ارزش‌ها و تاریخ کانادا طراحی شده، اما در مقابل راهنمای فعلی بیشتر با تکیه بر اطلاعات عمومی شهروندان در زمینه تاریخ نظامی و حزبی و ارزش‌های فرهنگی کانادا تدوین شده است.
بعد از به قدرت رسیدن دولت فعلی در اواخر سال 2015، وزیر مهاجرت و شهروندی، جان مک‌کالم، گفته بود که دولت قصد بازنویسی راهنمای شهروندی را دارد. هم اکنون این کار در حال انجام است اما تاریخ مشخصی برای چاپ کامل آن در نظر گرفته نشده است.
پیش‌نویس راهنمای پیشنهادی علاوه‌بر اینکه به‌طور گسترده‌ای به تاریخ و زندگی روزمره مردم بومی می‌پردازد، همچنین تکامل حقوق گروه‌های همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و سایر اقلیت‌های جنسی را نیز در بر دارد.
علاوه‌بر این بخش جدیدی با نام کیفیت زندگی در کانادا (Quality of Life in Canada) در رابطه با اطلاع‌رسانی در زمینه‌های سیستم‌های آموزش و پرورش، سلامت و درمان رایگان، تعریف زندگی خانوادگی در کانادا، حقوق مدنی شهروندان، حفظ محیط زیست و غیره به راهنمای آزمون درخواست شهروندی نیز اضافه خواهد شد.
انتشار یک راهنمای جدید آزمون شهروندی کانادا به دنبال لایحه تغییر قوانین شهروندی، تصویب لایحه توسط دو مجلس عوام و سنای کانادا و در نهایت اخذ حکم تایید ملکه، نشانگر برنامه ریزی دقیق و حساب شده دولت فدرال در جریان ساده‌سازی شهروندی کانادا بر اساس وعده‌های انتخاباتی‌اش بوده است.
اجرای قوانین جدید به سه بخش تقسیم شده‌اند، برخی از قوانین بلافاصله پس از تصویب به اجرا درآمدند و این در حالی است که برخی ازموارد لایحه C-6 تا اواسط امسال و حتی برخی تا اوایل سال 2018 به اجرا در نخواهند آمد. انتظار می‌رود که در پاییز سال جاری، با اجرای طرح تغییر مدت زمان لازم اقامت افراد مقیم دائم کانادا قبل از درخواست شهروندی، بسیاری از مهاجرین، واجد شرایط درخواست شهروندی شوند.

این صفحه توسط موسسه مهاجرتی‌ای. سی. پی ICP Immigration حمایتشده است.
www.icpimmigration.com