22ژانویه2019

12 مرداد 1396 نوشته شده توسط 

میلیون دلار پول شهرداری کرج در کانادا

یک پیمانکار که به اشتباه ۴ میلیارد تومان به حسابش واریز شده بود، قبل از دستگیری، همسر و مادر خود را به همراه پول‌ها به کانادا فرستاده اما خودش هنگامیکه قصد خروج از کشور را داشت، دستگیر شد. P8-02
گویا در زمستان سال گذشته مبلغ چهار میلیارد تومان از باب مطالبات یکی از پیمانکاران شهرداری کرج به اشتباه به حساب یک پیمانکار دیگر واریز شده است. این پیمانکار جزو پیمانکاران جزء بوده و پس از اطلاع از واریز چنین مبلغ زیادی، به قید فوریت پول را از حساب خود خارج و حسابش را به قصد فرار از کشور خالی کرده است.
پس از اعلام موضوع از سوی بانک شهر، طرح شکایت و کشف موضوع، از طریق ترفندهای مختلف فردی که پول به اشتباه به حسابش واریز شده بود، شناسایی و به همراه سه نفر دیگر دستگیر شده اما از استرداد پول‌ها خودداری کرده و روانه زندان شده است.
به گفته دادستان کرج طبق اطلاعات به دست آمده، این فرد قبل از دستگیری همسر و مادر خود را به کانادا فرستاده و خود نیز قصد خروج از کشور را داشته است. دادستان کرج تاکید کرد تلاش برای اخذ وجوه واریزی ادامه دارد.