25جون2018

03 مرداد 1396 نوشته شده توسط 

درد و احساس مشترک بهانه تاسیس بنیاد خیریه بود

مکی عارف، مسئول مرکز زنان افغان در مونترال

نرگس هاشمی
این مطلب به گویش افغان نوشته شده است
P52-01
برای حمایت از مادرانی که شوهران شان را در جنگ از دست داده اند
جنگ‌های تحمیلی و ناخواسته در افغانستان از مدت‌ها بدین‌سو برعلاوه کشته و زخمی نمودن مردم بی‌دفاع آن کشور تلفات بی‌شمار مالی و جانی را همراه بوده و در این میان زنان و اطفال؛ بیشترین قربانیان این حوادث ناگوار هستند. از اثر تلفات بی‌شمار مردان و زنان اکثر خانواده‌ها بی‌سرنوشت شده و بدون هیچ‌گونه حمایت مالی زندگی بسر می‌برند که با درک چنین اوضاع کشور؛ مرکز زنان افغان در مونتریال با تلاش‌های بی‌شایبه و همیشه‌گی به یک تعداد از زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان مساعدت مالی نمود .در این زمینه مصاحبه‌ای را با خانم مکی عارف مسوول مرکز زنان افغان در مونتریال انجام داده‌ایم .خانم مکی در این باره چنین معلومات ارایه نمودند:

درباره کمک مرکز زنان به اطفال یتیم و زنان بیوه در افغانستان معلومات دهید؟
قسمی که شما در جریان استید؛ مرکز زنان افغان در مانتریال در برنامه مراسم تجلیل از روز مادر به تاریخ ۸ ماه می همین سال بنیاد خیریه‌ای را تحت شعاری (چو ایستاده‌ای دست افتاده‌ گیر) را بنا نهاد و این بنیاد را رسما افتتاح و ثبت و راجستر نموده و حساب بانکی را در یکی از بانک‌های کانادا باز نمود. از آن تاریخ به بعد سی خانواده از اعضای این مرکز عضویت کمک ماهانه را قبول نموده به کمک مالی مرکز زنان برای ۱۴ خانواده که قبلا توسط یک تن از اعضای مرکز (بی بی حاجی جمیله هاشمی )که به کابل سفر داشتند؛ مستحق‌ترین زنان و اطفال را سروی کرده و به مرکز درباره این خانواده‌ها معلومات داده و به تاریخ ۱۵ ماه جون که در وسط ماه مبارک رمضان قرار داشتیم برای هر یک از خانواده‌های مستحق مبلغ ۵۰۰۰ افغانی مساعدت و همکاری صورت گرفت.
P52-03
با شرایط ناگوار افغانستان چگونه به توزیع پول پرداختید؟
البته به کمک خانم جمیله هاشمی که ایشان به زنان بیوه و محتاج و اطفال و خانواده‌های مستحق اطلاع داده بودند؛ همه را در منزل خانم ناجیه ایماق یک تن از وکلای ولسی جرگه جمع کرده و به هر خانواده مبلغ ۵۰۰۰ افغانی را توزیع نمودند.
شما از ایجاد بنیاد خیریه مرکز زنان افغان گفتید؛ هدف اساسی‌تان از ایجاد این بنیاد چیست؟
مرکز زنان افغان با درک و احساسی که در مقابل زنان و خواهران رنج دیده ملت خود دارد؛ دست به ایجاد بنیاد خیریه‌ای نمود تا ازین طریق بتواند به زنان بیوه و اطفال یتیم و بی‌سرپرست کشور کمک و مساعدت دوامدار نماید. بنا ما در صدد ایجاد صندوق جمع آوری اعانه شدیم تا ازین طریق بتوانیم مستحقان را تحت پوشش خود قرار دهیم. هدف این بنیاد خدمت به هموطنان بی‌بضاعت کشور ماست که در شرایط جنگ و در حالت دشوار و ناامنی که حتی امید یک روز زنده بودن را ندارند و با فرزندان خویش به مشقت و دشواری بسر می‌برند مددگار شده با درنظر داشت احساس بشردوستانه به آن‌ها مساعدت نماییم و با ارسال کمک مالی ناچیز وظیفه و دین اسلامی و وجدانی خود را انجام دهیم. تا خیر دنیوی و آخروی را بدست آوریم .البته قابل ذکر می‌دانم که امداد این بنیاد به کسانی صورت می‌گیرد که مستحق بوده بعد از دریافت معلومات دقیق از وضعیت زندگی ایشان و تایید مردم به نیازمندان رسیدگی خواهد شد.
بنیاد خیریه مرکز زنان افغان ؛ روی کدام اصول و اساسنامه استوار خواهد بود؟
نخست این بنیاد تحت برنامه‌های از خدمات اجتماعی مرکز زنان افغان در شهر مونتریال قرار می‌گیرد؛ چون مرکز زنان افغان یک نهاد رسمی و ثبت شده است. همچنان سه عضو سابقه‌دار انجمن زنان افغان به شکل انتخابی در این کمیته به طور دواطلبانه ایفای وظیفه می‌نمایند. سوم این‌که گزارش کاری هر سه ماه بعد به جلسه عمومی انجمن زنان افغان تقدیم می‌گردد. چهارم؛ به افرادی که مبلغ پنج دالر و یا بیشتر به صندوق اعانه می‌پردازند؛ رسید خط داده می‌شود. همچنان به اشخاصی که در صندوق اعانه پول پرداخته‌اند؛ در صورت واقعه غیر مترقبه از قبیل حریق و زلزله و دیگر حوادث با در نظر داشت اسناد و شواهد از محل حادثه یک مقدار پول البته با حضور داشت هیت با صلاخیت برایش بطور قرضه‌ای طویل المدت داده می‌شود. البته این کمک به کسانی صورت می‌گیرد که عضو صندوق اعانه بوده و هر ماه به صندوق پول بپردازند.P52-02
همچنان سال یکبار به نام جمع آوری کمک‌ها برنامه عایداتی برگزار می‌شود تا بنیاد خیریه تقویه و توجه بیشتر به آن صورت گیرد.
آیا شما عضویت گروه خاصی از افراد جامعه را در این بنیاد می‌پذیرید و یا همه افرادی جامعه را ؟ منظورم اینست که تنها افغان‌ها می‌توانند عضوی این بنیاد شوند و یا همه افراد جامعه؟
عضویت در بنیاد خیریه مرکز زنان افغان منحصر به یک گروه خاص نیست یعنی همه افراد جامعه منحصر به هر گروهی که باشندحق اشتراک در این بنیاد خیریه را دارند.
اگر اعضای با صلاحیت این بیناد را معرفی کنید؛ علاقه‌مندان را در شفافیت بیشتر قرار خواهید داد؟
خانم انیسه شمس هیت این بنیاد است و مسوول مالی و تحویل دهنده پول به بانک؛ خانم مزاری ایماق است و الیته خودم منحیث ناظر و بررسی‌کننده برنامه‌ها خواهم بود.
برنامه بعدی این خیریه در قبال کمک به زنان بیوه و اطفال یتیم افغانستان چگونه خواهد بود؟
در نظر است تا پروسه کمک‌ها را به ۲۰ خانواده تحت پوشش قرار دهیم؛ البته این کمک‌ها در آینده به خانواده‌های که فرزندان‌شان مشغول تحصیلات عالی هستند و به مشکل نفقه فامیل مواجه‌اند که حتی مانع ادامه تحصیل‌شان می‌گردد و آن‌ها به کمک و حمایت همه هموطنان نیازمند هستند، توسعه بخشیم تا بتوانیم این بنیاد را به طور نمونه به صداقت و کمک رسانی برای مستحقان در اجتماع معرفی تا همه عزیزان با درک حمایت منظم ماهانه یا سالانه مصدر خدمت به هموطنان‌شان گردند.
خانم مکی عارف از خانواده‌های که به زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان کمک کرده‌اند ابراز امتنان کرده و به دوستانی که خواهش کمک مالی به این بنیاد را دارند؛ این آدرس بانکی را فرستاده است:
Bank accourt
Caisse Desjardins du Complexe Desjardins
Centre des femme Afghan( single mother foundation )
Account NO# 30500 "815"
Transition- 091"381"4