25می2019

27 خرداد 1396 نوشته شده توسط 

«گلها»ی گروه دلنواز برای نوروززمین

گزارشی از کنسرت گروه دلنواز در مونترال که تمام درآمد آن به نوروززمین هدیه شد

P14-01-1