25جون2018

11 خرداد 1396 نوشته شده توسط 

اعتصاب کارگران ساختمانی در کبک

P8-montreal-que-may-24-2017-constructions-workers-open-th
اعتصاب سراسری کارگران ساختمانی که پروژه های عمرانی در سرتاسر کبک را با چالشی جدی روبرو کرده بود و میلیاردها دلار ضرر و زیان روی دست دولت و ابرشرکت‌های خصوصی به جا گذاشته بود، قرار بود با لایحه 142 پایان یابد.
به گزارش هفته به نقل از مونترال گزت، این لایحه جنجالی فقط با حدود یک و 8 دهم دصد افزایش حقوق کارگران موافقت کرده و خواستار پایان اعتصابات شده اما مذاکرات بین سندیکا و دولت را به پایان نرسانده است. بنابراین فعلا و بر اساس این لایحه پیشنهاد شده که کارگران بر سر کارهای خود بازگردند به این امید که ظرف 5 ماه آینده شاهد به نتیجه رسیدن مذاکرات و افزایش مجدد دستمزد باشند.
اعتصاب کارگران ساختمانی برای اقتصاد کبک ضرری معادل 45 میلیون دلار در روز به همراه داشته است. کارگران خواهان افزایش دستمزد هستند اما دولت کبک معتقد است این افزایش دستمزد اقتصاد استان را به شدت متزلزل خواهد کرد و پروژه‌های عمرانی را با خطر توقف روبرو خواهد نمود.
آخرین خبرها حاکی از این است که سندیکای کارگران ساختمانی لایحه را رد کرده‌اند و بنابراین اعتصابات همچنان ادامه خواهد داشت.