15دسامبر2018

17 فروردين 1396 نوشته شده توسط 

رنگ دیگری از گلستان نوروز

نوروز قزاقستانی‌های مونترال
P12-10170402 131943 resized
یک‌شنبه 2 آوریل 2017 جشن نوروزی دیگری در مونترال برپا شد پرچه در این جشن بیشتر افراد به زبان‌های ترکی و فارسی صحبت می‌کردند اما برگزارکنندگان و بیشتر میهمانان نه افغان بودند و نه ایرانی.
این جشن نوروز کامیونیتی‌های قزاقستانی، ناجیک و ازبک بود که با لباس‌های محلی و غذاها و شیرینی‌های بومی رنگ دیگری از گلستان سرزمین نوروز را به نمایش می‌گذاشت.
انجمن قزاقستانی‌های مونترال به نام «انجمن دوستدار» برگزار کننده این جشن بود.