17فوریه2019

07 بهمن 1395 نوشته شده توسط 

چهارمین دوره جشن واژه‌ها در مونترال

P14-05
یکشنبه 26 فوریه 2017 از ساعت 15 تا 17 چهارمین دوره جشن واژه‌ها با مدیریت و هماهنگی مدرسه دهخدا در 3449 خیابان University برگزار خواهد شد. این جشن برای نمایش کارهای هنری و فرهنگی دانش آموزان مدرسه دهخدا و مراکز فرهنگی دیگر در شهر مونترال است. این برنامه شامل شعرخوانی، سرود، رقص، موسیقی و ... است. علاقه مندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند برای تهیه بلیت به آموزشگاه رمی، مدرسه دهخدا، کتابخانه نوروززمین و تپش دیجیتال مراجعه کنند.