24ژانویه2019

07 بهمن 1395 نوشته شده توسط 

بزرگداشتی برای زادروز فرودوسی

مدیر اجرایی کتابخانه نوروززمین با اعلام این خبر گفت: این برنامه، از یکسو باتوجه به قرارگرفتن زادروز فردوسی در ماه بهمن (ژانویه)، و از دیگر سو با توجه به هدف این مرکز در بزرگداشتِ سازندگان هویت و زبان مشترک قلمرو نوروززمین، با اشتیاق به استقبال برنامه‌ای به‌مناسبت زادروز فردوسی رفته‌ایم. وی افزود: سخنرانی دکتر فرشید سادات‌شریفی و متن‌خوانیِ اعضای کتابخانه از بخش‌های اصلی این برنامه خواهد بود.
این برنامه روز جمعه ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ ساعت ۱۶:۳۰تا ۱۹ در شماره 1650 مزونوف غربی اجرا خواهد شد و از تمام علاقه‌مندان برای حضور در آن دعوت می‌شود.