23سبتامبر2018

02 دی 1395 نوشته شده توسط 

تمدید صدور مجوز کار زیر پوشش برنامه تکفل همسر

معصومه علیمحمدی

P11

دولت کانادا در نظر دارد یکسالِ دیگر دوره آزمایشی صدور مجوز کار برای متقاضیان درخواست اقامت دائم تحت برنامه کفالت همسر، که زوجین هر دو در داخل کانادا حضور دارند، را تمدید نماید. بر این اساس برنامه آزمایشی کنونی که تا تاریخ 22 دسامبر 2016 اعتبار خواهد داشت تا تاریخ 21 دسامبر 2017 تمدید و برقرار خواهد ماند.
این برنامه در دسامبر 2014 برای نخستین بار به صورت آزمایشی برای یک دوره یکساله معرفی شد تا همسران عرفی و شرعی که همراه با کفیل خود در کانادا زندگی می‌کنند و دارای اقامت موقت قانونی نیز هستند، بتوانند درمدت زمانی که پرونده آن‌ها تحت بررسی است، واجد شرایط دریافت ویزای کار در کانادا شوند. در سال 2015 این برنامه آزمایشی به مدت یک‌سال تمدید و هم اکنون نیز تا سال 2017 تمدید شد.
خبر تمدید این برنامه از طرف وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا «جان مک کالم» هم‌زمان با خبر کاهش زمان بررسی فایل‌های مربوط به برنامه کفالت افراد خانواده اعلام گردید. در حال حاضر میانگین زمان بررسی پرونده‌های کفالت همسرانی که از داخل کانادا به اداره مهاجرت ارسال می‌نمایند، 26 ماه است.
«مک کالم» اعلام کرد از تاریخ 7 دسامبر 2016، حداکثر دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم برای فایل‌های کفالت همسر که از داخل کانادا ارسال شده‌اند 12 ماه خواهد بود. در نتیجه انتظار می‌رود درخواست‌هایی که تا تاریخ 7 دسامبر 2016 ارسال کردند، تا پایان سال 2017 مورد بررسی قرار بگیرند. هدف اداره مهاجرت از این برنامه آموزشی این است که همسران حتی در این دوره انتظار 12 ماهه، قادر به اخذ اجازه کار باشند. بنابراین متقاضیان به همراه فایل درخواست، فرم‌های مربوط به اخذ اجازه کار را نیز باید همزمان ارسال نمایند.
لازم به ذکر است که این شرایط برای همسرانی مهیاست که با ویزای موقت دیدار، دانشجویی و یا کار به صورت موقت در کانادا با همسر شرعی یا عرفی‌شان زندگی می‌کنند.
متقاضیانی که تاکنون درخواست خود را برای گرفتن اقامت دائم تحت این برنامه ارسال نمودند ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌اند و همراه با درخواست کفالت درخواست ویزای کار را نیز ارسال ننموده‌اند، می‌توانند در حال حاضر یک درخواست جهت اخذ مجوز کار به اداره مهاجرت ارسال نمایند. این امر باعث خواهد شد تا همزمان با صدور گواهی قبول درخواست قبل از آغاز مرحله مدیکال و بررسی‌های امنیتی مجوز کار خود را دریافت کنند.
نتیجتاً بهتر است همزمان با ارسال فایل درخواست کفالت از داخل، درخواست صدور مجوز کار نیز ارسال گردد.
در گذشته دوره بررسی فایل‌های درخواست همسرانی که از داخل تحت این برنامه درخواست می‌نمودند با دوره بررسی درخواست از خارج بسیار متفاوت بود. تقریباً حداقل دوره بررسی درخواست از داخل دو برابر دوره درخواست از خارج از خاک کانادا بود ولی با همسان کردن این دو روش به نظر می‌رسد، درصد تقاضای درخواست ویزای توریستی برای این زوج‌های جوان به میزان شایان توجهی افزایش یابد. با ارسال درخواست از داخل کانادا، نه تنها در طول بررسی این همسران می‌توانند در کنار هم به زندگی مشترک‌شان ادامه دهند، بلکه با اخذ مجوز کار و توانایی به اشتغال می‌توانند در جهت تقویت مهارت‌های زبان‌های رسمی محیط، ایجاد و تسریع در روند سازگاری با جامعه کانادایی گام بردارند.

این صفحه توسط موسسه مهاجرتی آی.سی.پی ICP Immigration حمایتشده است.
www.icpimmigration.com