23اکتبر2018

13 آبان 1395 نوشته شده توسط 

با سیستم‌های هوشمند حفاظت راحت سفر کنید

پروین زرساو / جلسه روز چهارشنبه 19 اکتبر گروه همبستگی بازرگانان ایرانی مونترال IBNG به معرفی سیستم‌های هوشمند حفاظت ساختمان‌ها و منازل و خودرو اختصاص داشت.
در گزارش ارسال شده آمده است: جلسه روز چهارشنبه 19 اکتبر گروه همبستگی بازرگانان ایرانی مونتریال IBNG طی مراحل همیشگی مثل معرفی حضار، دادن اخبار خوش توسط خانم گیتی پورمهدی هماهنگی شد. مهمان سخنران جلسه آقای روزبه بیدق‌دار بود. او راجع به سیستم‌های هوشمند حفاظت ساختمان‌ها، منازل، خودروها و کلیه مواردی که نیاز به حفاظت چه از نظر امنیتی، ایمنی و عدم آسیب‌پذیری دارد، صحبت کرد. او تحصیل‌کرده در رشته برق از ایران و مدت یک سال است که در مونترال بسر می‌برد. در ایران به مدت سه سال نماینده کمپانی Montelliget بوده و تمام حس گرهایی را که می‌تواند به صورت هوشمند به گوشی‌های هوشمند وصل شود را از این کمپانی معرفی کرد. مثل کلیه مواردی که می‌تواند از ساختمان‌ها محافظت کند. بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا این که وقتی شخص مسافرت می‌رود تمام اعمال حضور فرد را در خانه انجام دهد.
حتی شناختن حساسیت افراد نسبت به سرما و تنظیم درجه حرارت محل برای هر فرد. این سیستم‌ها از سال 2003 توسط دو کمپانی ارایه شد که ابتدا نصب و استفاده از آن نیاز به کارشناس داشت ولی در حال حاضر با مراحل تکمیلی با یک آموزش ساده خود افراد می‌توانند آن را به کار انداخته و رفع اشکال کنند. بنابراین برای ساختمان‌های کوچک و منزل‌ها نیز با هزینه کم، قابل استفاده است. موضوع مهم این که احتیاج به تغییر زیر ساخت ندارد و از کلیه کلیدهای معمولی می‌شود، استفاده کرد. کمپانی سازنده در حال بررسی و آزمایش برای حس‌گرهایی است که بتواند 10 ثانیه قبل از وقوع زلزله تمام موارد ایمنی را مثل قطع برق، گاز و آب و نیز با خبر ساختن ساکنان ساختمان‌ها را انجام دهد. این حس گرها هنوز به بازار نیامده و در حال تست‌کردن و بررسی است. جلسه IBNG بعد از پاسخ گویی به سؤال‌ها توسط سخنران و دادن ریفرال‌ها در ساعت 9 صبح پایان یافت.