19آوریل2019

12 آبان 1395 نوشته شده توسط 

انجمن زنان کارآفرین افغانستان

P48-1

فعالیت نهادهای مردمی در افغانستان تنها با فعالیت‌های مدنی خلاصه نمی‌شود. هم‌اکنون نهادهای خودکاری هم ایجاد گردیده تا در عرصه اقتصاد زنان و رونق‌دادن صنایع دستی زنان در پهلوی فعالیت‌های مدنی فعالیت دارند.
انجمن زنان کارآفرین افغانستان نیز یکی از انجمن‌های فعال در عرصه ایجاد کارآفرینی و فعالیت نهادهای مردمی برای زنان بی‌بضاعت و ضرورت‌مند افغانستان است. این انجمن از یک‌ونیم سال بدین سو در عرصه کارآفرینی و تولید صنایع دستی زنان فعالیت دارد و یگانه هدف آن کمک و یاری به زنان پرابتکار و ماهر افغانستان است. درباره کارکرد‌ها و شیوه کارآفرینی برای زنان توسط این انجمن با رییس انجمن زنان کارآفرین آقای زمان غفوری که با دیدن یکی از زنان ضرورت‌مند افغان که با اصرار زیاد می‌کوشید تا محصول دست داشته خود را به دکاندار بفروشد و اما به این کار موفق نمی‌شد و باعث ایجاد این انجمن شد مصاحبه‌ای را انجام داده‌ایم که شما را به خوانش آن بر می‌خوانیم:
با ابراز امتنان از شما آقای غفوری که درباره کارکردهای بشردوستانه‌تان با ما به تماس شده و به سوال‌های ما پاسخ ارایه نمودید.
P48-QHAFORE
هدف‌تان از ایجاد انجمن زنان کارآفرین در افغانستان چیست؟
کلی انجمن این‌هاست:
کمک به ترویج و توسعه کارآفرینی؛ کمک به بهبود و اصلاح سیاستهای حمایتی از زنان کارآفرین؛ کمک به ایجاد بستر مناسب جهت پرورش ایده‌های خلاق در ورود به عرصه کارآفرینی؛ کمک به نهادینه ساختن فعالیت‌های آموزشی و پژوهش و مشاوره و ترویج در زمینه کارآفرینی؛ کمک به سازماندهی فعالیت‌های مرتبط با کارآفرینی؛ ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی میان زنان کارآفرین در سطح ملی و منطقه‌ای و جهانی.

این انجمن را در کدام سال البته با چند نفر عضو ایجاد کردید؟
درسال 2015 این انجمن ثبت شده و اعضای اصلی انجمن 10 نفر هستند. در نخست، شال‌های سوزن‌دوزی به تعداد 500 دانه صادرات داشتیم که چیزی بالغ بر 10000 دالر می‌شد و تقریبا 35 خانم مشغول بودند.

بنیه مالی‌تان روی کدام اصول استوار است؟
تا الان بیشتر از بودجه شخصی خودم مصرف کرده‌ام. ولی امیدوارم که در آینده به خودکفایی برسیم و انجمن در بخش صادرات قوی عمل نماید. ما از هیچ جای تمویل نمی‌شویم و به هیچ جای برای کمک مراجعه نکردیم. ما برنامه برای صادرات صنایع دستی زنان داریم. اول بازارها را شناسایی کرده و از طریق نمایشگاه‌های که هرساله در کشورهای مختلف برگزار می‌شود البته با همکاری وزارت‌خانه‌های مرتبط که مارا یاری و به نمایشگاه‌ها معرفی می‌نمایند بعد طبق بازاریابی به زنان فرمایش داده و زنان کارهای دستی‌شان را تولید می‌کند.
زنان افغانستان مهارت‌های خاص و خارق‌العاده دارند و ما در افغانستان هنرهای زیبای و ظریفی داریم. اگر همه دست‌دردست هم داده و در رشد و رونق آن کمک کنیم تا ده سال آینده یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده در دنیا خواهیم بود. آن وقت نه‌تنها زنان کار می‌یابند، بلکه عایدی بزرگی به دولت افغانستان هم خواهد بود. هدفم این‌ست که صنایع دستی افغانستان باید به جایگاهی واقعیش برسد و باید به تمام جهان صادر شود. ما چیزهای زیبا و فوق‌العاده داریم که در دنیا نظیر ندارد ولی اگر سلیقه و نوآوری به خرج دهیم و طرح‌های زیبا داشته باشیم همه جهان ما را می‌شناسند و به کار های ما ارزش قایل شده و باعث رونق تجارت زنان و در مجموع مردم افغانستان می‌گردد.

آیا در هنگام کارگاهی هم به موانع بر خورده‌اید و اگر کدام خاطره‌ای جالب دارید برای ما بیان نمایید؟
زندگی پر از موانع است و اکثر اوقات در هنگام فروش به موانع بر می‌خوریم. ایده یا خاطره که برام جالب یا دردآور بود و باعث شد که انجمن زنان کارآفرین را ایجاد کنم از یک دکان شروع شد. من شاهد زنی بودم که با اصرار از دکان‌دار می‌خواست که کاری سوزن‌دوزی یا صنایع دستی او را بخرد و تا به وسیله آن بتواند امرار معاش کند. ولی دکان‌دار بی‌اعتنا به اصرار آن زن بود. دیدن این صحنه برای من تاثر گذاشت و انگیزه‌ای شد تا تصمیم گرفتم انجمن زنان کارآفرین را تاسیس کنم و برای همه زنان کار ایجاد کنم تا از هنرهای که دارند، استفاده کنند. چیزی که خیلی برایم سخت است این‌که وقتی خود را به دیگران معرفی می‌کنم که من مسؤول انجمن زنان هستم آن‌ها خیلی‌ها تعجب می‌کنند زیرا در افغانستان اکنون بیشتر زنان در این عرصه فعالیت دارند.