26آوریل2018

28 مهر 1395 نوشته شده توسط 

اولین زن ایرانی در بزرگ‌ترین مسابقه سه ‌گانه جهان

مژگان رجبی

P56-3

شیرین گرامی، اولین زن ایرانی است که در مسابقات سه‌‌گانه هاوایی در آمریکا به نام «آیرون‌من» شرکت کرده است. مسابقه سه‌ گانه هاوایی، سخت‌ترین مسابقه سه ‌گانه جهان و ترکیبی از سه ورزش شنا، دو و دوچرخه سواری است. در این مسابقات ورزشکاران سه هزار و هشتصد متر شنا می‌کنند، چهل و دو کیلومتر یعنی یک ماراتن کامل می‌دوند و صد و هشتاد کیلومتر و دویست متر رکاب می‌زنند. این ورزشکار در لندن زندگی می‌کند اما برای آن که بتواند در مسابقات با نام ایران شرکت کند، مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله داشتن حجاب هنگام مسابقه را پذیرفته است. او دو سال پیش هم بعد از پذیرفتن شروط مسئولان ورزشی ایران به نام این کشور در مسابقات سه گانه لندن شرکت کرد