23ژانویه2019

14 مهر 1395 نوشته شده توسط 

امضا شد: توافقنامه صلح دولت افغانستان با گلبدین حکمتیار

امضای توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار و نظریات مردم

نرگس هاشمی

P48-879904
دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیمان صلح را امضا کردند. این پیمان صلح در جریان مراسمی در محل شورای عالی صلح در شهر کابل به امضا رسید و پس از آن که به‌صورت رسمی توسط اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار امضا شود، اعتباراجرایی خواهد داشت. احمد گیلانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، عطاءالرحمان سلیم، منشی این شورا و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی به نمایندگی از دولت افغانستان و محمد کریم امین به نمایندگی از گلبدین حکمتیاراین پیمان را امضا کردند.
در این باره نظریات چند تن از افغانها را به شما شریک می‌سازم. آن‌ها به این سوال که آیا صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی در آوردن امنیت و آرامی افغانستان کمک خواهد کرد یا خیر؟ در حالیکه طرفین درگیر با حکومت افغانستان طالبان و داعش‌اند. چنین گفتند:
سید جان جواد: به هیچ وجه اندكی هم آرامی به نسبت تسلیمی گلبدین به دولت درسطح افغانستان نخواهدآمد. اگربه متن توافق نامه نگاه كنیم بیست مواد آن امتیازگیری حزب اسلامی است. صرف چهارموادآن قسمتی ازتعهدات حزب اسلامی است وآنهم به دروغ وغلطی نكته دوم: اگر شما سرتاپاتوافق نامه رابخوانیداصلن درقسمت اینكه یك میل تفنگچه خودرااین حزب به پروسه دایاک و دی دی آرتسلیم ویاحداقل ثبت نمایندموجودنیست. پس چطورانتظارآرامی وامنیت راداشته باشیم. وحرف سوم اینكه همین اكنون ازجمله (375)ولسوالی كشورهییچ یك ازولسوالی راسراغ ندارم كه تحت كنترول ملیشه های گلبدین باشد قضاوت بنده به سوال شمااین است كه فقط اشرف غنی احمدزی وحنیف اتمرباهمتباری باگلبدین خواستند صف شانرادرمقابل دیگرمجاهدین ومقاومت گران چاق نمایندو دیگر اینکه گلبدین وخانواده‌اش به پول وامتیازات ضرورت داشتندهردوی شان به مراد خود رسیدند.
سید رحیم هاشمی: به نظر من نخیر چون اکنون گلبدین در انزوای سیاسی قرار گرفته است و هیچ تاثیری روی امنیت افغانستان نخواهد داشت، ولی تا اندازه‌ای می‌تواند عقاید طالبان را تضعیف کند وآنان گلبدین را هم یکی از طرفین درگیر بداند.
میر فیض الله فاروق: به نظر من اگر گلبدین مسلمان باشد و از خدا بترسد و از قتل و قتالی که انجام داد از مجاهدین و مردم افغانستان معذرت بخواهد و از جاسوسی برای بیگانه گان دست بکشد و به خاطر بدست آوردن قدرت با یهود و نصارا همدست نشود ودر این آخر عمرش از حرص و عاز دوری کند و اگر یک کار خیر را بخواهد انجام دهد و با یک برنامه خیر و صلح وارد صحنه شود می‌تواند نقش مثبت را ایفا نماید زیرا اکثر دهشت افگنان طالب سابقه حزب اسلامی گلبدین را دارند.
عبدالله احمدزی
همه‌تان گپهای جنایت می‌گویید، آیا در حکومت فعلی ویا طالبها کدامش ازجنایت پاک است؟ اگر ازجنایت پاک نباشد پس ما نمی‌توانیم که همه دولت را محاکمه بکنیم، هر وقت که ماهی از آب گرفته شود تازه است. حال هم باید خوش شویم که از جنایت دست
سهیلا وداع خموش: وقتی یک جنایت کار زیاد می‌شود، آیا انتظار صلح و آرامش را باید داشت؟ این شعر گویای جنایت حکمتیار است:
سینه انصاف را با تیر همت دوختی
آتش آشوب را مردانه وار افروختی
از شفقت کودکان را زنده زنده سوختی
بارک الله این مساوات از کجا آموختی
مرد و زن را عادلانه یکرقم لت می‌کنی
گلبدین خان آفرینت خوب خدمت می‌کنی

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «حاشیه خبر» تلویزیون «یک» (۱ میزان ۱۳۹۵ - ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶): زیر نام زیبای صلح تروریستها را به افغانستان می‌آورند تا آنرا بیشتر به یک ماتمکده تبدیل سازند. تاریخچه ننگین حزب اسلامی جز کشتار، غداری، مزدوری و خودفروشی چیز دیگری نیست. در این ۱۵ سال نیز مهره‌های مهم این حزب،‌ از فاروق وردک گرفته تا کریم خرم، همگی در دولت شامل بودند که جز فساد و خیانت دیگر هیچ کاری برای مردم افغانستان انجام ندادند.
سیلی غفار خطاب به سخنگوی حزب اسلامی: «شما اصلاً پایه مردمی ندارید، اگر می‌داشتید به کو‌ه‌ها پنهان نمی‌شدید و تف سی‌آی‌ای را در دهن‌تان نمی‌انداختید. شما دست‌پرورده‌های پاکستان و امریکا هستید.
با قربانی نمودن عدالت، صلح پایدار در افغانستان بوجود آمده نمی‌تواند. «پروسه صلح» فقط بخاطر فریب مردم است. امریکا این مهره‌هایش را برای روز مبادا نگهداری نموده بود تا مورد استفاده سیاست‌های استعمارگرانه‌اش قرار دهد.
ساره سادات امین: اوضاع از بدبتر خواهد شد با آمدن گلبدین نه او اکنون صلاحیت دارد ونه چندان قدرت.
صدیق الله توحیدی در صفحه اجتماعی اش: موافقت نامه صلح تغییری دروضعیت جبهات نمی‌اورد زیرا ابتكار جنگ در دست طالبان ،حقانی وداعش است. حكمتیار این موضوع را می داند و با امضاء این موافقت نامه خواست خود را از بی سرنوشتی نجات دهد. ایشان در دوران حكومت مجاهدین هم تا اخربن روز‌ها علیه آن جنگیدند اما وقتی طالبان به اطراف شهر رسیدند او به صدارات آمد وچند روز بعد كابل به دست طالبان سقوط كرد. آن‌ها باید درك كنند كه دهه نود نیست و باید طریق نو زندگی سیاسی را یاد بگیرد و برای همیش راه رسیدن به قدرت را ازراه استفاده را از اسلحه ترك نمایدو اعضای حزب هم باید از حالت كیش شخصیت پرستی بدر شده اقدمات گذشته این حزب را بررسی و راهكار برای اینده سیاسی خویش طرح كنند. رادیكالیزم منتج به تروریزم شد و جهان وطنی هم سبب تخریب كشورهای شرق میانه كانفدریشن هم سبب تداوم جنگ در افغانستان گردید. با شعار دادن ویاهم كشتن مسلمانان نظام اسلامی قایم نمی‌شود.
P48-4857
دفن تبعیض
انجمن زنان کار آفرین افغانستان اعلام کرد که دختر 20 ساله یی کابلی، با راه اندازیی برنامه ی اعتراضی زیر نام دفن تبعض نارضایتی خودرا از وضع موجود اعلام کرد. دانشگر که چهل روز پیش از برنامه ی دفن تبعیض فهیمه نام داشت؛ فهیمه را به حیث نمادی از تبعیض جنسیتی، محدود کننده ی رواداری‌ها و ارزشهای انسانی نسبت به خود، در قبرستان عمومی غرب کابل به خاک سپرد.
تبعیض جنسیتی یکی از ناسازوگاری‌های اجتماعی درافغانستان است که جامعه ی سنتی این کشور را به مشکلات روز افزون مواجه کرده است. تبعیض جنسیتی یعنی محدود و مسدود کردن رواداری‌ها و ارزشهای انسانی معطوف به نشانه‌های جنسی. فهیمه نام و نشان متعلق به زن است و بخاطر این تعلق موجب تبعیض بوده و دارنده ی خودرا از رواداری‌های و ارزشهای انسانی محروم می‌نموده است.
دانشگر به فهم خود و با کمک نیروی برتافته از درون و احساس برانگیخته از حیثیت آدمی، فهمیه را مانع و سدی در برابر خود برای رسیدن به رواداری‌ها و ارزشهای انسانی پنداشت و آن را با آگاهی و توانایی درخاک سپرد تا بدینسان پیله‌های تبعیض جنسیتی را از پیرامون همنوعان خودرا نیز گسسته باشد.
برنامه ی دفن تبعیض، نمادی از مبارزه ی پیگیراست که دانشگر با دانشگری آن را آغاز کرده و با متمرکز کردن همه ی آگاهی ها، دانایی‌ها و توانایی‌های خود، برای برچیدن تبعیض از کشور و جامعه همت گماشته است.