23ژانویه2019

23 شهریور 1395 نوشته شده توسط 

نخستین جشنواره جوانان برتر افغانستان

جشنواره جوانان برتر افغانستان که توسط شبکه حمایت راه‌اندازی شده بود با همکاری تلویزیون انار، مجله هفته کانادا، خبرگزاری بخدی، رادیوزمزمه، رادیو ظفر و شاروالی کابل برگزار می‌گردد.

پروسه این جشنواره از تاریخ ١٥ جولای ٢٠١٦ با فراخوان‌های عمومی آغاز شد و با توجه به استقبال گسترده جوانان به این برنامه، تاریخ خاتمه کاندید شدن تا ٢٩ اوت ٢٠١٦ ادامه پیدا کرد. در این مدت جوانان می‌توانستند با ارسال بیوگرافی و مدارک خود به شبکه حمایت در این جشنواره کاندید شوند.نخستین جشنواره جوانان برتر افغانستان