21مارس2019

23 شهریور 1395 نوشته شده توسط 

نمایش 3 فیلم ایرانی توسط آریا پرسیس و انجمن فیلم‌های ایرانی مونترال

14-07-Montreal-film

شرکت نمایش فیلم آریا پرسیس با همکاری انجمن فیلم‌های ایرانی مونترال قرار است در ماه سپتامبر 3 فیلم ایرانی را به نمایش بگذارند که به قرار زیر است:
یک شنبه 18 سپتامبر: نمایش فیلم «50 کیلو آلبالو» ساعت 3 و نیم عصر
یک شنبه 25 سپتامبر: نمایش فیلم «زاپاس» ساعت 4 و نیم عصر
یک شنبه 2 اکتبر: نمایش فیلم «خانه دختر» ساعت 4 و نیم عصر
فیلم‌ها در 6900 خیابان دکاری به نمایش در خواهد آمد. علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 5142967140 تماس حاصل نمایند.