18جون2019

10 شهریور 1395 نوشته شده توسط 

برپایی جشن بزرگ شروع سال تحصیلی مدرسه دهخدا

P14-03-1
یکشنبه‌‌ی گذشته 28 اوت پارک انگرینیون محل برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی مدرسه دهخدا بود. ده‌ها کودک همراه با والدین خود در این برنامه شرکت کردند. کودکان به شکلی و بزرگترها به نوبه خود از این روز آفتابی و ابری لذت بردند. کارگاه نقاشی، موسیقی و پایکوبی و کباب برقرار بود و در کنار آن مجموعه‌ای از فعالیت‌‌های فرهنگی ارائه شد.

P14-03