26جون2019

10 شهریور 1395 نوشته شده توسط 

دو گزارش از «همبستگی بازرگانان ایرانی مونترال»


انسان هم چون یک متن
پروین زرساو / جلسه روز چهارشنبه 17 آگوست گروه همبستگی بازرگانان ایرانی مونتریالIBNG با مدیریت امیر ندیمی در ساعت 8 صبح برگزار شد. در ابتدای جلسه طبق معمول همیشگی پس از خوش‌آمدگویی مهمانان و اعضا، خود و حرفه‌شان را معرفی کردند.‌
سپس آموزشی کوتاه توسط آقای پاکنژاد تحت عنوان «انسان هم چون یک متن» بیان شد. بدین مضمون که انسان هر روز با تغییری که در خود ایجاد می‌کند معنای متفاوتی به زندگی‌اش می‌دهد. در طی این پروسه با کنترل خود می‌تواند معنای بهتری به خود دهد.
مهمان سخنران هفته دکتر شهاب اناری بود او بیش از 100 سمینار و 17 کتاب منتشر کرده که آخرین آن Ignite your Life به انگلیسی است. او تحت عنوان راهنمای گسترش مشاغل با موفقیت هر بیشتر صحبت کرد. تمرکز صحبت او روی چگونگی ارتقاء در حرفه‌ها در هر سطحی بود. این موضوع بر دو بال ویژه‌کردن خود Self-branding در حرفه مورد نظر و دوم بازاریابی و فروش بود. برای هرکدام به نکاتی از این قبیل اشاره کرد. در مورد ویژه‌کردن خود باید ذهنیت خود را تغییر داد مثل: ۱. حذف باورهای محدودکننده؛ ۲. پیش‌فرض‌های غلط؛ ۳. تفصیر نادرست از وقایع؛ ۴. انتقاد درونی که همیشه راه را می‌بندد.
در نتیجه ارزش‌های خود را شناخت و آن را تقویت کرد. در ضمن آن چه که ویژگی محسوب می‌شود و قولش را می‌دهیم بتوانیم به درستی اجراء کنیم. در مورد بازاریابی از تمام امکانات موجود و سیستماتیک بهره گرفت او برای هر کدام از موارد ذکر شده در حد وقت جلسه مثال‌های مربوطه را بیان کرد. در پایان دوره‌های مربوطه را که برگزار می‌شود را معرفی کرد.
یوگای خنده
جلسه روز چهارشنبه 24 آگوست گروه همبستگی بازرکانان مونتریال با سرپرستی امیر ندیمی شروع شد. سخنران این جلسه خانم میترا صابری بود و راجع به «یوگای خنده» صحبت کرد. او مربی‌گری آن را از ایران گرفته و راجع‌به تاریخچه یوگای خنده و نیز فواید خنده توضیح داد. من‌جمله خنده باعث پایین‌آوردن استرس و در نتیجه از بسیاری از بیماری‌ها که منشاء آن‌ها استرس است پیشگیری می‌کند. پس از صحبت‌ها سؤال‌ها مطرح شد و جلسه در ساعت 9 صبح با اعلان ریفرال‌ها پایان یافت.