26جون2019

10 شهریور 1395 نوشته شده توسط 

«قاسم هاشمی نژاد» در قاب گالری مکیک

شنبه ۲۷ اوت٬ گالری مکیک برنامه‌ای را با یاد قاسم هاشمی‌نژاد٬ نویسنده٬ شاعر٬ منتقد٬ محقق٬ معلم و روزنامه نگار٬ منزوی برگزار کرد. در این برنامه فیلم مستند نیما عباس‌پور درباره قاسم هاشمی‌نژاد با روایت احمدرضا احمدی نمایش داده شد. دکتر فرشید سادات‌شریفی نیز در این برنامه به ایراد سخنرانی کوتاهی پرداخت. وی به اهمیت سه مقوله «نگاه چندبعدی» و «زبان‌شناسی و زبان‌آگاهی» و «نگاه عمیق و بومی به نقد و ادبیات نمایشی» در نگاه و کارنامه هاشمی‌نژاد پرداخت.