15آگوست2018

25 مرداد 1395 نوشته شده توسط 

رژه همجنسگرایان در مونترال

همزمان با رژه سالیانه همجنسگرایان در مونترال، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در میان مردم حاضر شد و طول مسیر رژه را با همراهان خود پیاده و با استقبال پرشور حاضران طی نمود.

عکس : حامد تابعین

photo: Hamed Tabein