23می2018

31 تیر 1395 نوشته شده توسط 

پرچم ایران کدام است؟ چرا؟

بهروز شریف
در حاشیه حضور ایرانیان در برنامه رژه روز ملی کانادا و خبر «هفته»
P14-03-1-Canada-day

به نام یکی از برگزارکنندگان برنامه روز کانادا که نقش کوچکی در آن داشتم خواستم پاسخ کوتاهی به جناب مهدی بدهم چون گفتار پرچم دیرزمانی است که سوژه هم‌میهنانی شده که ناخواسته از اصل خود دور می‌شوند.
جناب مهدی گرامی، مهر ورزیده به‌این چند پرسش من پاسخ دهید تنها برای خودتان. نیازی نیست پیش دیگری باشد تا دچار رودربایستی و ترس خیالی از قدرت بی‌نهایت رژیم بشوید، رژیمی که در نظر بعضی ظاهرا می‌تواند هشتاد میلیون نفر را در سراسر گیتی زیر نظر داشته و تشخیص بدهد چه کسی با پرچم شیروخورشید نشان در تماس قرارگرفته تا به‌محض ورود او را به اوین ببرد:
1) آیا براستی خود را ایرانی می‌دانید؟
2) آیا یک ایرانی‌نژاد اجازه می‌دهد روی پرچم کشورش نوشتاری بزبان بیگانه باشد؟
3) آیا باور دارید که پرچم دولتی با پرچم ملی یکی نیست؟
4) آیا ریشه شیر و خورشید را در فرهنگ ایرانی می‌دانید؟
5) آیا می‌دانید برخلاف آنچه رژیم و آب‌به‌آسیاب ریزانش می‌گویند و تلاش دارند آن را به‌زور به هم‌میهنان ما قالب کنند شیروخورشید هیچ رابطه‌ای با هیچ رژیم پادشاهی ندارد؟
6) آیابراین باور هستید که روابط دولت‌ها بر پایه سیاست است و ملت‌ها برپایه انسانیت؟
7) آیا ایران، میهن‌تان را دوست دارید و می‌دانید که رژیم کنونی تمامی ثروت ملی را برای سر کار ماندن به حراج گذاشته؟
8) آیا باور ندارید که پرچم شیر و خورشید نشان پرچم ملی ایران است و آن دیگری با واژه‌های بیگانه‌اش پرچم دولتی؟
9) آیا باور دارید که دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ولی ملت‌ها باقی می‌مانند؟
10) آیا می‌پذیرید که دولت‌های جهان روابطشان بر پایه سیاست ومنافع خودشان است و هنگامی که پای منافعشان در میان باشد به ملت‌ها کاری ندارند واین خود ملت‌ها هستند که بایستی به میهن خودشان بیاندیشند.بویژه که دولت حاکم بر ما همانطور که بار‌ها و بارها نشان داده برای سر قدرت ماندن حاضر است همه ایران را هم ببخشد.نیازی به مثال ندارد؟
البته پرسش‌هایم زیاد است. تنها پروانه بدهید پیش از طرح پرسش بعدی این توضیح را بدهم که این پرچم به‌عنوان پرچم ملی ایرانیان به کمیه کانادایی روز کانادا معرفی شده. تلاش زیادی شده ومی‌شود که از تعداد آن کم شود و بیشتر پرچم کانادا باشد و گروه ایرانی برگزارکننده قصد هیچ استفاده سیاسی از این برنامه را ندارد. با این وصف تعداد کسانی که از این گروه تقاضای پرچم ملی ایران را می‌کنند کم نیستند.
از سویی در پاسخ عزیزانی که می‌گویند ما با این پرچم آشنایی نداریم باید بگویم افسوس و صد افسوس که اگر چنین نبود این چنین خوار نمی‌شدیم که از کشوری که داشت جزو بهترین کشور‌های جهان می‌شد، و پولش ارزش جهانی پیدا می‌کرد، و تنها چهار کشور در دنیا برای ورود ایرانیان ویزا می‌خواستند، و مردمانش را افرادی خونگرم و خوب می‌دانستد به درجه‌ای رسیده‌ایم که جوانان خودمان و نوابغ کشورمان که هیچ، مردم عادی‌ هم آرزوی خروج از آ ن مملکت را دارند در حالی که در سی واندی سال قبل مردم بسیاری از کشور‌ها آرزوی آمدن به ایران و کار و زندگی در آ نرا داشتند واینک ازینکشوربه عنوان کشور حامی تروریست نام میبرند و برای ورود به کشور‌های دیگر باید هفت خوانی را بگذرانیم تا ویزایی را بگیریم.
11) آیا براستی پرچم الله نشان (اگر آنرا سمبل سیک‌های هندی ندانیم مهر ورزیده و به یک معبد سیک‌ها بروید و یا در اینترنت پژوهش کنید تا شباهت آنرا ببینید) را پرجم ملی ایران میدانید! و به‌آن مهر می‌ورزید. باورتان بهر روی مورد احترام است.
12) اگر در ایران رژیمی بر سر کار بود که به مردمش می‌اندیشید و رفاه مردمش را بر منافع گروه حاکم ترجیح می‌داد، به زبان دیگر اگر ایران شرایط زمان رژیم پیشین را داشت یعنی امکان شغلی فراوان، امنیت کامل، راه پیشرفت باز، احترام بین‌المللی، آیا باز هم از ایران خارج می‌شدید؟ یا مشکلات روزمره بیکاری عدم امنیت و آزادی‌های حداقل انسانی نظیر پوشش و....شما را وادار به آمدن به اینجا کرده. اگر چنین است چرا سنگ آن رژیم را به سینه می‌زنید؟ و از پرچم رژیمی دفاع می‌کنید که برای شهروندانش نه زندگی گذاشته نه امنیت و نه ناموس....
مهر ورزیده پاسخ پرسش‌ها را به خودتان بدهید و سپس هر گونه که درست می‌دانید عمل کنید.
به یزدان گر ما خرد داشتیم / کجا این روزگار بد داشتیم
پاینده ایران