23ژانویه2019

22 تیر 1395 نوشته شده توسط 

به یاد قربانیان؛ علیه خشونت

حامد تابعین

روز 3 جولای 2016 دو کامیون بارکش حامل حجم بزرگی از مواد منفجره در یکی از مراکز خرید در بغداد منفجر شد و صدها انسان کشته و زخمی شدند.
یکشنبه 10 جولای 2016 انسان‌ها از تبارهای گوناگون در یکی از میدان‌های مونترال گرد آمدند تا با صدای خاموش علیه بیداد فریاد کنند.