20جون2018

13 خرداد 1395 نوشته شده توسط 

پیوند‌های کبک با آسیا در جشنواره «دریچه‌ای به آسیا»

پریسا رجبیان

در برنامه امسال دریچه‌ای به آسیا Accès Asie بخشی ارائه شد که در قالب‌های هنری رقص و موسیقی به پیوندهای کبک با آسیا می پردازد. در این بخش از برنامه امسال هنرمندان کبکی از جمله از تبارهای افغان، ایرانی، هندی و بنگلادشی شرکت و هنرنمایی کردند.