20جون2018

30 آبان 1394 نوشته شده توسط 

رژه بابانوئل در مونترال 2015 بخش اول

ظهر شنبه 21 نوامبر 2015 در هوایی که پیام‌آور آغاز زمستانِ مونترال بود مونترالی‌ها به استقبال پاپانوئل‌ها رفتند.

این رژه از خیابان دوفورت تا پلاس دزار ادامه داشت و مردم با پاپانوئل‌های متنوعی که در خیابان و مراکز مختلف، از

جمله ساختمان تجاری complex Desjardin حضور داشتند عکس گرفتند.

ما هم از دریچه‌ی دوربین حامد تابعین شاهد این رژه می‌شویم.