20جون2018

07 آبان 1394 نوشته شده توسط 

شش داستانِ چخوف در «ماتریوشکا»ی پیروزفر

حامد تابعین
شنبه 10 اکتبر 2015 پارسا پیروزفر «ماتریوشکا»ی خود را در سالن دی.بی. کلارک در مرکز شهر مونترال روی صحنه برد. صدها مونترالی از این نمایش استقبال کردند. اگر به این نمایش نرفتید کار زیبایی را از دست دادید و عکس‌‌های زیر نمایی محدود هستند از آنچه ندیده‌اید.
  یادداشت یلدا بلارک، هنرمند و نویسنده مونترالی، درباره این نمایش را می‌توانید در  لینک هنر بخوانید .