17فوریه2019

01 مهر 1394 نوشته شده توسط 

گالری مکیک برگزار می‌کند: کارگاه عکاسی با حامد تابعین

گالری مکیک در روز شنبه 26 سپتامبر، کارگاه عکاسی برگزار می‌کند. ساعت برگزاری این کارگاه یک تا چهار بعد از ظهر است. در این کارگاه نیم‌روزه که توسط حامد تابعین عضو آژانس عکاسان خبری کبک و انجمن عکاسان کانادا برگزار خواهد شد، با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز به مسایل مختلفی در خصوص عکاسی از این فصل زیبا، شرایط و وسایل مورد نیاز در عکاسی از شهر و طبیعت، قواعد زیبایی‌شناسی در عکس و نحوه ترکیب‌بندی مناسب و شناسایی و جایگیری المان‌های گویای بصری در عکاسی طبیعت و مطالب گوناگون دیگری پرداخته خواهد شد.