16دسامبر2018

21 مرداد 1394 نوشته شده توسط 

«وزارتخانه کریکت» نامی که به یک دردسر تبدیل شد!

P46.angus-bell-left-gives-ba

گروه ورزشی هفته - آنگوس بل، یک مرد اصالتا اسکاتلندی و عاشق کریکت است که در سال 2007 اولین باشگاه رسمی کریکت مونترال را تحت نام «دزدان دریایی» تاسیس کرد اما برای رونق بخشیدن به کسب و کار خود، این فضا را توسعه داده و امروز مدعی داشتن شرکت چند منظوره و سالن ورزشی بزرگی است که بر سر در آن نوشته شده است: «وزارت خانه کریکت و سایر ورزش‌های بی خانمان‌ها» این اسم طولانی و عجیب اما برای او و کارگزاران بخش ثبت شرکت در کبک به یک دردسر جدی تبدیل شده است.
ژنویو لوریه سخنگوی واحد درآمد و مالیات کبک در این‌باره به خبرنگار لودوار مونترال گفت: این اسم طولانی است و برای ما هم اسمی عجیب است، در کبک سیتی هم نامی مثل «وزارتخانه پیتزا» به ثبت رسیده که باید به این موضوع هم رسیدگی شود، نباید با برخی اسمهای مهم اینگونه بازی و از ارزش آنها کاسته شود.
منبع: montrealgazette