20جون2018

06 مرداد 1394 نوشته شده توسط 

قسمت اول گزارش فستیوال Orientalys 2015

video 

 اولین قسمت از گزارش تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی ایرانیان مونترال از فستیوال اورینتال 2015 که در July 26 - 23 برگزار شد

که شامل اجرای گروه موسیقی به سرپرستی خانم بهنام واجرای گروه رقص به سرپرستی خانم مشعوف میباشد به شما تقدیم میکنیم