19آوریل2019

10 دی 1393 نوشته شده توسط 

یلدای مکیکی‌ها

مکیک که گالری است و کتاب فروشی و مرکز فرهنگی، همواره محل جشن‌‌های با سلیقه و گرم نیز بوده، به مناسبت‌های مختلف. یکشنبه 21 دسامبر، 30 آذر 1393، وقتی که ایزد مهر می‌رفت تا با اهریمن تاریکی درافتد، مکیکی‌ها برای پیروزی «مهر» یکی دیگر از همان برنامه‌‌های دلنشین را روی صحنه بردند و برای گروه بزرگی از ایرانی‌ها ساعات لذت‌بخشی را مهیا کردند. موسیقی بود و شعر بود و هندوانه و انار و آجیل یلدایی.
عکس‌‌های زیر گوشه‌ای از برنامه یلدای مکیک را نشان می‌دهد.