21مارس2019

03 مهر 1393 نوشته شده توسط 

اولین مهرگان مونترال در فضای باز، و استقبال صدها بازدیدکننده

گزارش تصویری این صفحه گوشه‌هایی از بازارچه مهرگان را نشان می‌دهد که شنبه 20 سپتامبر توسط تیم همکاران داوطلبِ «هفته» برگزار شد و صدها ایرانی و غیرایرانی در آن شرکت کردند.
در شماره‌های آینده گزارش مفصل‌تری از این برنامه ارائه خواهد شد

 گروه دلنواز نقطه اوج «مهرگان» بود که با وجود مشکلات جدی در سیستم صوتی توجه حاضران را جلب کرد.