23مارس2019

05 فروردين 1393 نوشته شده توسط 

پایان ماموریت نظامی کانادا در افغانستان


صد تن نظامی باقیمانده کانادایی که به نیروهای ارتش ملی افغانستان در کابل آموزش می دادند، روز چهارشنبه از این کشور خارج و راهی کشور خود شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، ارتش کانادا اعلام کرد: ماموریت نظامیان کانادایی در افغانستان به طور کامل پایان یافته است. کانادا 2300 نفر از نیروهای خود را در سال 2001 به افغانستان اعزام کرده بود؛ بخش عمده این نیروها در کنار نظامیان آمریکایی در استان قندهار افغانستان مستقر بودند.
از سال 2001 تاکنون 158 نظامی ، دو مشاور و یک خبرنگار کانادایی در افغانستان کشته شدند.
قرار است، ماموریت فعلی نیروهای ناتو در افغانستان نیز تا پایان سال 2014 پایان ‌یابد.