16جون2019

29 آبان 1392 نوشته شده توسط 

میزان بیکاری در کانادا ثابت ماند

نرخ بیکاری کانادا در اکتبر ثابت ماند و هم‌چنان در پایین‌ترین سطح از سال 2008 به این سو قرار دارد.
سازمان آمار کانادا اعلام کرد که اشتغال در اکتبر به میزان 13200 مورد افزایش یافت و نرخ بیکاری در 6.9 درصد ثابت ماند. اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند بیکاری به هفت درصد افزایش پیدا می‌کند و کارفرمایان 11 هزار شغل جدید ایجاد خواهند کرد.
میزان اشتغال در کانادا در حال افزایش است در حالی‌که شرکت‌ها میزان سرمایه‌گذاری را به دلیل تقاضای ضعیف برای صادرات محدود کرده‌اند. بانک مرکزی کانادا نرخ رشد اقتصادی مورد پیش‌بینی را در 23 اکتبر کاهش داد و به دلیل ضعیف ماندن اقتصاد، افزایش نرخ‌های بهره را از دستور کار خارج کرد.
بر اساس این گزارش، میزان اشتغال در بخش دولتی 47300 مورد در اکتبر افزایش یافت اما کارفرمایان خصوصی 22100 نفر را اخراج کردند. اشتغال تمام وقت 16 هزار مورد در اکتبر افزایش و اشتغال نیمه وقت 2700 مورد کاهش یافت.
بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات غذایی و رفاهی با 29900 شغل جدید، بهداشت و درمان و مددکاری اجتماعی با 19900 و مشاغل اداری دولتی با 19300 شغل جدید بود.
در مقابل تولیدکنندگان کالا 12200 کارگر را در اکتبر اخراج کردند. شمار شاغلان در بخش ساخت و ساز نیز 9300 نفر و در بخش کار کارخانه 6400 نفر کاهش یافت.
میزان مشارکت نیروی کار در اکتبر 66.4 درصد بود که پایین‌ترین سطح در بیش از یک دهه گذشته به شمار می‌رود. گزارش ماه گذشته نشان داد که نرخ بیکاری به دلیل خارج شدن جوانان از بازار کار، کاهش پیدا می‌کند./ ایسنا