23مارس2019

29 آبان 1392 نوشته شده توسط 

سخنی درباره خداگرایی و خردگرایی در شاهنامه

10--20131110 171214

روز یک‌شنبه 10 نوامبر 2013 دکتر کاظم ودیعی در انجمن دوستداران فرهنگ وادب با موضوع «خداگرایی نزد فردوسی و شعرای مقدم» سخنرانی کرد. وی در این نشست غالبا ادبی که هر هفته از ساعت 4 تا 6 عصر در یکی از اتاق‌های دانشگاه کنکوردیا برگزار می‌شود به اهمیت نقش فردوسی به عنوان شاعری پر آوازه اشاره کرد. وی با اشاره به ارزش خرد در شاهنامه گفت که فردوسی خرد را به اندازه زندگی مهم می‌دانسته به همین دلیل می‌گوید به نام خداوند جان و خرد. وی خدا و خرد را در کنار هم آورده تا به ما بیاموزد که خداگرایی و خردگرایی هم‌نوایی دارد.