24ژانویه2019

13 شهریور 1392 نوشته شده توسط 

«پاتوق عموجمال» در روزنامه گازت مونترال

Patogh-Gazette

پاتوق عمو‌جمال  رستوران ایرانی است که توانسته با تلفیق مناسبی از غذا‌های ایرانی و سبک و سرویس اروپایی با حفظ مشتریان ایرانی، مورد توجه کانادایی‌ها قرار بگیرید. بسیاری از مشتریان «پاتوق» مدیران این رستوارن، یعنی آقای جمال آقایی، و خانم فلورا زواره و همچنین دیگر همکاران‌اش را از ان.دی.جی می شناسند و با غذا‌ و فضای کار آنها آشنا هستند. اخیرا این رستوران مورد توجه Tasterهای روزنامه گازت قرار گرفته و این روزنامه مونترالی بخش قابل‌توجهی از صفحه‌ی معرفی رستوران را به «پاتوق عمو جمال» اختصاص داده است.
سارا ماسگِرِی‌و، Sara Musgrave گزارشگر گازت در شماره 24 آگوست 2013 در مقاله خود، که تقریبا تمام صفحه روزنامه را دربرگرفته، محل جدید «پاتوق عمو جمال»،  واقع در 1620 خیابان شربوروک غربی را تصویر می‌کند. از فضای بیرونی و داخلی آن و همچنین از میهمانانی که وی آنها را هنگام صرف غذا‌های ایرانی مشاهده کرده، می‌نویسد.
نکته جالب مقاله این است که فرهنگ غذای ایرانی را قدری به مونترالی‌های غیرایرانی معرفی می‌کند، و علاوهبر کباب معروف ایرانی، از ته‌چین و کوکو سبزی و کوفته‌ی عموجمال نام می‌برد.
اگر خواننده کانادایی با خواندن این مطلب با یک رستوران خوب ایرانی آشنا می شود خواننده ایرانی روزنامه گازت نیز می‌تواند از این نوشته بهره خودش را ببرد: غذای ایرانی می‌رود تا به مرور همچون «فلافل» و «سوشی» و «شوارما» حوزه ملی خود را ترک کند و به جمع غذا‌‌های بین‌المللی بپیوندد، امری که طبیعتا مدیون کار خوب رستوران‌های متفاوت ایرانی است.