20آوریل2019

13 شهریور 1392 نوشته شده توسط 

بیانیه پایانی نشستِ‎ «اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور‏» در مونترال

در روزهای آغازین ماه آگوست پنجمین نشست سراسری «اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور‏»، این‌بار در شهر مونترال برگزار شد. این سازمان سیاسی بیانیه‌ای در رابطه با نشست مذکور منتشر کرده که متن آن در زیر آمده است.
«پنجمین نشست سراسری اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور در روزهای دوم، سوم و چهارم ماه  آگوست ۲۰۱۳ برابر با یازدهم ، دوازدهم  و سیزدهم مرداد ماه ۱۳۹۲ در شهر مونترال کانادا برگزار و کار خود را در محیطی  مملو  از همبستگی و شور انقلابی همراه سرود  انترناسیونال با موفقیت به پایان رساند.
‏در این نشست علاوه بر اعضای اتحاد چپ، نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و نهادهای چپ رادیکال به شکل ناظر حضور داشتند و پیام‌‏های رفیقانه‌ی آن‌ها با استقبال گرم شرکت‌کنندگان روبرو شد. سپس سه تن از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایران در کانادا ، ‏ترکیه و داخل ایران با ارسال پیام‌های کتبی و یا سخنرانی، از فعالین اتحاد چپ خواستند که با تمام توان به امر تشکل‌یابی طبقه کارگر ‏ایران و همبستگی بین‌المللی به خواست‌ها و مبارزات کارگران ایران، یاری رسانند.‏
‏نشست سراسری پس از استماع «بیانیه  سیاسی  شورای هماهنگی اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور» رئوس آن‌را مورد تائید قرار داد که ‏در این‌جا برای اطلاع عموم، فشرده‌ای از آن را می‌آوریم:‏
«سالی که گذشت سال افزایش بیکاری و فقر، تعمیق بحران اقتصاد سرمایه‌داری از یکسو و گسترش مبارزات کارگران و ‏زحمتکشان در سراسر جهان علیه نظام سرمایه از سوی دیگر بود.‏ اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها ،اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و فساد دستگاه بوروکراتیک - نظامی- مذهبی حاکم و تضادهای فزاینده جناح‌بندی‌های درون ‏رژیم، دچار بحرانی عمیق‌تر و همه‌جانبه‌تر شده است.
‏سیاست‌های ضدکارگری رژیم با ممانعت از سازماندهی هرگونه تشکل کارگری مستقل هم‌چنان شدت یافت و ما در سال گذشته شاهد ‏نه تنها زندان و شکنجه‌ی مبارزان کارگر بلکه کشته شدن آن‌ها نیز بودیم.
این مسئله در چشم‌انداز عمومی مبارزات مردم  ایران احتمال گسترش صف‌آرایی طبقاتی را بازهم آشکارتر می‌کند. در ‏یک سوی این جدال لشکر میلیونی زحمت‌کشان و سوی دیگر مشتی مزدودران نظامی- مذهبی سرمایه‌دار قرار دارند که با سرکوب، زندان، ‏شکنجه و کشتار، به خیال خام خود قصد ابدی‌کردن سلطه خویش را در سر می‌پرورانند.
‏سالی که گذشت علیرغم سرکوب و کنترل شدید جنبش‌های اجتماعی همانند زنان، ملیت‌های تحت ستم، روشنفکران‏، دانشجویان و جوانان  ما شاهد مقاومت‌ها و مبارزاتی هرچند پراکنده و کم دامنه از سوی آن‌ها زیر استبداد مذهبی و دیکتاتوری رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بودیم .»
باتوجه به نکات ذکر شده  نشست سراسری پنجم رهنمودهای مهم زیر را برای هدایت کارها در سال پیش رو  ترسیم نمود که به قرار زیر است:  ‏
1. اتحاد چپ وظیفه دارد با پافشاری روی ستم‌گیری سوسیالیستی و دفاع از کل جنبش چپ و تاکید روی نکات مشترک آن‌ها ‏هم‌چنان برای اتحاد و همبستگی احزاب؛ سازمان‌ها و نهادهای کمونیستی و کارگری تلاش کند و صفوف خود را با جلب نیرو هر چه ‏بیشتر گسترش دهد.
2. اتحاد چپ وظیفه دارد با دفاع پیگیر از تشکل‌های مستقل کارگری و مبارزات کارگران، زحمت‌کشان و تمامی مزدبگیران، با پشتیبانی ‏از جنبش‌های اجتماعی و برابری طلب، از کلیه مبارزات ستمدیدگان در جهت ایجاد جنبشی بزرگ و سراسری برای براندازی رژیم ‏سرمایه‌داری جمهوری اسلامی کوشش کند.
3. اتحاد چپ با جدیت تمام ، برای شکل‌گیری یک  تلویزیون ماهواره‌ای مشترک ۲۴ ساعته  به همراه دیگر نیروهای انقلابی چپ به تلاش خود ‏ادامه داده و هم‌چنان این وظیفه را در مرکز فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.
4. اتحاد چپ، تشکل و نیرویی جدا از جنبش کارگری و سوسیالیستی نیست، به هیچ حزب یا سازمانی تعلق ندارد، مستقل و بر مبنای ‏رای اعضایش عمل می‌کند و تمام تلاش خود را در خدمت شکل‌گیری انقلابی حقیقی به رهبری طبقه کارگر قرار می‌دهد و در این ‏راستا عمیقا برای تبدیل گفتمان و بدیل چپ انقلابی به گفتمانی تعیین کننده در جامعه  فعالیت می‌کند  / اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور –  آ گوست 2013‏»