20جون2019

23 مرداد 1392 نوشته شده توسط 

یک‌نیک‌های تابستانی خانه‌بچه‌ها با دوستان جدید

Bacheha

روز پنج‌شنبه 8 آگوست مدرسه«خانه بچه‌ها» پیک‌نیک تابستانی خود را در 4574 خیابان شربوروک غربی برگزار کرد.
خانم نسرین فتوحی طی اراسل عکس بالا به هفته، نوشت: این هم پاداش ما برای هفتمین پیک نیک تابستان ۲۰۱۳:پیدا کردن دوستان جدید! دوستانی که بوی ایران را با خود آورده بودند. و مثل همیشه با صفای ایرانی خود از ما با چای و شیرینی پذیرایی کردند. پیش خود فکر کردم: چه کلاسی بهتر از این که به فرزندان ما راه و رسم ایرانی‌ را بیاموزیم!؟ با هم چای خوردیم و صحبت کردیم و بچه‌ها با هم بازی کردند. امیدواریم که در پیک نیک پنجشنبه ۱۵ آگوست. در کاپ سنت ژاک همدیگر را دوباره ببینیم. به ما بپیوندید تا شما هم اوقات به یاد ماندنی با دوستان جدید و قدیمی را بیافرینید!