20جولای2019

عنوان مطلب تاریخ انتشار منتشرشده در

آموزش بافت فرش تبریز در گروه فرهنگی ساوالان

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:30

گفت‌وگو با یلدا بلارک، نویسنده جوان مونترالی

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 15:59

ارزیابی مدارک در کبک و رفع مشکل «کپی برابر اصل»

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:40

تحصیل در کبک ؛ مسیری مناسب برای کسب اقامت دائم کانادا

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:59

به «راوی» ناشناس شهر: حالم خوب نیست

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 16:59

اجرای موسیقی، یک پیانو و چهار دست

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:30

جشن بزرگ تابستانی دهخدا در انگرینیون

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:37

شاهین پرهامی، راوی غم‌های شهرزاد می‌شود

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:23

با مهندس ابراهیم نوروزی در گروه همبستگی بازرگانان ایرانیان مونتریال

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:34

فرصت تماشای باغهای آسمانی تمدید شد

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:21

برنامه‌ریزی تظاهرات جمعی از ایرانیان مونترال در حمایت از توافق هسته‌ای

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:33

آموزش بافت فرش تبریز در گروه فرهنگی ساوالان

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 18:48

اولین مناظره رهبران احزاب در انتخاباتِ پارلمان کانادا

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 19:53

ریشه‌های حس هویت جوانان مسلمانِ کبک در گفت‌وگو با فیلسوف کانادایی

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 18:10

این فقط یک بازی نیست

چهارشنبه, 21 مرداد 1394 04:00
صفحه1 از3