23می2019

عنوان مطلب نویسنده تاریخ انتشار در شماره

رونمایی آلبوم «پرتو امید» در مونترال

09 آبان 1396
461

«مبانی ستاره‌شناسی» در نوروززمین

09 آبان 1396
461

برگزاری دومین مجمع عمومی سالانه انجمن دفاع از حقوق بشر

09 آبان 1396
461

مسابقه والیبال خانه افغان در مونترال

04 آبان 1396
460

نمایش فیلم«پسرها با گوش‌های شکسته» در دانشگاه کنکوردیا

04 آبان 1396
460

کارگاه «آشنایی با هندسه نقوش» در کانون نور

04 آبان 1396
460

تمدید جشنواره فیلم و عکس موبایلی در مونترال

04 آبان 1396
460

یاد توران میرهادی در جلسه ماهانه همدلان

04 آبان 1396
460

رونمایی آلبوم «پرتو امید» در مونترال

04 آبان 1396
460

«هلیا و چهل دست کوچولو» نوروززمین را به وجد آورد

04 آبان 1396
460

کارزاری برای حمایت از «هفته» به راه افتاد

04 آبان 1396
460

مرکز زنان افغان مونترال با وزیر زنان کانادا ملاقات کرد

04 آبان 1396
460

بایدها و نبایدها در کارگاه مهاجرت همراه با معصومه علیمحمدی

04 آبان 1396
460

«دیدارهای بین فرهنگی» کبک یک هنرمند ایرانی داشت

04 آبان 1396
460

برگزاری دومین کارگاه« چگونه صاحب خانه شویم»

04 آبان 1396
460

صفحه7 از161