19جون2019

عنوان مطلب نویسنده تاریخ انتشار در شماره

مونترال در آینده

09 بهمن 1396
471

کارگاه کاریابی شبکه ارتباطی سینا همراه با خشایار میثاقیان

09 بهمن 1396
471

تسلیت اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور-مونترال برای درگذشت «رضا هومن»

09 بهمن 1396
471

برگزاری کنسرت ابی در سرما و یخ‌بندان مونترال

09 بهمن 1396
471

حضور زنان در جنبش اعتراضی در ایران

09 بهمن 1396
471

یادبود خانوادگی برای «رضا هومن» در کتابخانه نیما

09 بهمن 1396
471

حدیث بی‌قراری ماهان

19 دی 1396
470

بیانیه درباره تظاهرات اعتراضی اخیر مردم ایران

19 دی 1396
470

پایان دوره مبانی ستاره‌شناسی

19 دی 1396
470

برگزاری جشن یلدا انجمن دوستداران زرتشت

19 دی 1396
470

تسلیت به جامعه رسانه‌ای و ایرانیان مونترال پرواز هومن

19 دی 1396
470

برگزاری امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران مونترال

19 دی 1396
470

برگزاری جشن سده در مونترال

19 دی 1396
470

ثبت نام کلاس‌های خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران در مونترال

19 دی 1396
470

سه برنامه فرهنگی و ادبی

19 دی 1396
470

صفحه1 از161