24می2019

07 مهر 1396 نوشته شده توسط 

آخر هفته در ترافیک نمانید!

به نظر می‌رسد کارهای تعمیرات پل جک‌کرتیه آخر همین هفته به انتها می‌رسد اما این خبر با خودش کلی ترافیک به همراه دارد.
برای اینکه آخرین تکه‌های تعمیر شده عرشه پل نصب شوند، بخشی از اتوبان 134 منتهی به پل از آخرین ساعات امشب، جمعه 29 سپتامبر تا صبح دوشنبه، قبل از جاری شدن ترافیک صبحگاهی، بسته خواهند بود.
05-2 این نقشه، مسیرهای بسته منتهی به پل جک‌کرتیه را نشان می‌دهد

اما این همه ماجرا نیست. پل ویکتوریا روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 7 صبح تا 5 بعدازظهر بسته است و اتوبان 15 در مسیر شمال، از انتهای پل شامپلن تا محل پل‌های متقاطع تورکات (Turcot) (محل تقاطع اتوبان 15 و 20) نیز بسته خواهد بود.
همه این‌ها در کنار تعمیرات محلی و کوچکی است که در سرتاسر شهر جریان دارد. با این اوصاف اگر در این آخر هفته قصد جابجایی در سطح شهر را دارید، حسابی مراقب باشید تا در ترافیک گرفتار نشوید.

«هفته» برایتان آخر هفته‌ای دل‌چسب آرزو دارد.