19جولای2018

26 مرداد 1396 نوشته شده توسط 

کامیون‌ها قاتل 20 درصد دوچرخه‌سواران مونترالی

P8-cyclist-killed
یک بررسی آماری نشان می‌دهد که از سال 2005 تا کنون حدود 20 درصد حوادث منجر به فوت دوچرخه‌سواران مونترالی در اثر برخورد با کامیون‌ها بوده است. این آمار هنوز حوادث مربوط به سال‌های 2016 و 2017 را در بر ندارد. کامیون‌ها نقاط کور بزرگ و متعددی دارند که راننده را از کنترل اطراف وسیله نقلیه عاجز می‌کند. از این رو در بیشتر این موارد این مسئولیت سایرین است که با توجه به درک موقعیت راننده و کامیون، فاصله ایمنی لازم را رعایت کنند.
در سال 2016 ترانسپورت کانادا با توجه به آمار بالای این گونه تصادفات، پروژه‌ای را برای بررسی و کاهش حوادث مربوط به عابران پیاده و دوچرخه‌سواران در برخورد با کامیون‌ها آغاز نمود. از جمله نخستین خروجی‌های این بررسی پیشنهادی بود که کامیون‌داران و سازندگان را ملزم می‌کرد تا با نصب سنسورهایی در اطراف کامیون، درکی بهتری برای راننده کامیون از وضعیت اطرافش فراهم آورند. این پیشنهاد هنوز ضمانت اجرایی ندارد.