20جون2018

26 مرداد 1396 نوشته شده توسط 

نمایشگاه مجسمه‌سازی هایده امیری

P14-06
نمایشگاه مجسمه‌سازی هنرمند ایرانی، هایده امیری چهارشنبه 16 آگوست از ساعت 6 عصر در گالری مکیک افتتاح می گردد. گالری مکیک در 4438 خیابان de la Roche قرار دارد. این نمایشگاه تا 23 آگوست ادامه دارد.